Författare: Erik Olsson
Kategori: Nyheter
Ändrad: 2018-03-22 11:34

Spelmarknadens tillväxt 2017

Lotteriinspektionen har nu släppt en färsk rapport gällande den svenska spelmarknadens utveckling förra året. De konstaterar att de flesta aktörerna ökade sin omsättning 2017 och att aktörer utan svenskt tillstånd ökade sin omsättning kraftigast. Svenska Spels omsättning var däremot i stort sett oförändrad, samtidigt som ATG ökade mest av de med svenskt tillstånd. Omsättningen för aktörer utan svenskt tillstånd ökade med nästan 13 % att jämföra med ATG:s 3,1 %.

Ny kund
100% 3000kr